เอกสารที่ต้องใช้

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้

การเตรียเอกสารเพื่อให้ทางเจ้าหน้า นำเอกสารของท่านที่ต้องการจะจำนำรถกับเราได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วน และรวดเร็วยิงขึ้น สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั้นเอง

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เล่มทะเบียนรถ (ตัวจริงเท่านั้น)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนรถ
 • ใบเสร็จค่างวดล่าสุด
 • หนังสือสัญญาเช่าซื้อจากไฟแนนซ์ (ตัวจริงเท่านั้น)
 • เอกสารเจ้าของรถ ทั้งหมดที่ใช้ในการจำนำรถ
 • รูปถ่ายเจ้าของรถคู่กับบัตรประชาชนตัวจริง
 • สำเนาบัตรประชาชน ของตัวแทนรับมอบอำนาจ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของตัวแทนรับมอบอำนาจ

อนุมัติไวภายใน 5 นาที

เอกสารผ่าน รับเงินสดกลับบ้านได้ทันที ภายใน 5 นาที สามารถจดเลขไมล์เอาไว้เพื่อความอุ่นใจของรถ ว่าจะไม่ถูกนำไปใช้งานได้เลย